Kıdem Tazminatı Nasıl Hak Edilir

0

Kıdem tazminatı, iş kanunu gereğince işçi işyerinden ayrılırken işveren tarafından işçiye ödemekle yükümlü olduğu tazminattır. Kendi isteğiyle işten ayrılan işçi kıdem tazminatına hak kazanamaz. İşçinin işe başladığı tarihten itibaren hizmet akdinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük giydirilmiş brüt ücret öder. Kıdem tazminatının ödenmesi sırasında yalnızca damga vergisi kesintisi yapılır.

Kıdem Tazminatı Almanın Şartları

  • Kıdem tazminatını alabilmek için işçinin kendi rızasıyla işten ayrılmaması veya ölmüş olması lazım.
  • İşçinin en az 1 yıl süreyle iş yerinde çalışmış olması gerekmektedir.
  • Deprem, yangın gibi durumlarda zorlayıcı sebeplere örnek göstererek kıdem tazminatı talebinde bulunabilir.
  • İşçi askerlik görevini yerine getirmek için iş yerinden ayrılırsa kıdem tazminatı talep edebilir.
  • Eğer çalışan bayan ise evlendiği yıl içerisinde işten ayrılırsa kıdem tazminatı talebinde bulunabilir.
  • İşveren işçinin hak ettiğini vermese çalışan iş sözleşmesini tek taraflı feshedip kıdem tazminatı talep edebilir.
  • Kıdem tazminatı hesaplanırken maaş tavanı taban alınır.
  • İşçinin verilen işi yerine getiremeyecek kadar ciddi bir sağlık sorunu var ise iş sözleşmesini haklı sebeplerden feshedebilir ve tazminat alabilir.
  • İkramiyesi, primi, fazla mesai, hafta tatili gibi alacakların ödenmemesi halinde işçi işverene kıdem tazminatı açabilir.
  • İşçinin sigortası işveren tarafından eksik yatırılmışsa veya geç yatırılmışsa işçini kıdem tazminat hakkı doğar.

Bunlarda ilginizi çekebilir
Cevap Gönder

E-posta adresiniz yorumunuzda yayınlanmayacaktır.